Nu på Båtmässan så får vi många frågor om RIB. Vi har sammanställt dessa i FAQ nedan:

FAQ – Vanliga frågor om RIB:

Vad är en ribbåt?
En ribbåt är en uppblåsbar båt med hårt skrov. RIB står för Ridgid Inflatable Boat, en hybrid mellan en konventionell båt och en gummibåt. Ribbåten är den absolut populära båttypen hos professionella användarna, såsom polis och militär. Detta på grund av att den har mycket bättre och avancerade sjöegenskaper samt det är lätt att uppnå höga farter.

• Vad skall jag tänka på när jag köper ribbåt?
Ribbåtar finns i flera olika utföranden. Förutom kvaliteten i skrovet är det viktigt att välja rätt material i tuberna, där hypalon är att föredra framför PVC. Även om detta är ett dyrare material är egenskaperna och hållbarheten betydligt bättre. Köper du en begagnad ribb så bör du kontrollera att alla sömmar är hela samt att tuberna inte läcker luft. En ribb är säkrare om den har flera luftkamrar i tuberna, vilket förstås också beror på storleken på båten. En 6 meters ribbåt bör ha minst fem kamrar.

• Ribbåt – enkelt ägande?
Den är lättare vilket ger bättre bränsle-ekonomi samt enklare hantering. Den har högre bärighet, vilket gör den mindre känslig för last. Det vill säga de förnämliga sjöegenskaperna bibehålls. Sjösäkerhetenär betydligt bättre än i traditionella båtar, därav att myndigheter som polis och kustbevakning föredrar ribbåtar. Lägre vikt vilket ger snabbare båt och bättre bränslekonomi samt den är enklare att sjösätta.

• Vad är fördelarna med ribbåt?
Den är lättare vilket ger bättre bränsleekonomi samt enklare hantering. Den har högre bärighet, vilket gör den mindre känslig för last. Det vill säga de förnämliga sjöegenskaperna bibehålls. Sjösäkerheten är betydligt bättre än i traditionella båtar, därav att myndigheter som polis och kustbevakning föredrar ribbåtar. Lägre vikt vilket ger snabbare båt och bättre bränslekonomi samt den är enklare att sjösätta.

• Varför skall jag äga ribbåt?
Det är ekonomiskt, för att bärighet och sjöegenskaper gör att båten drar mindre bränsle än annan plastbåt i samma storlek. Smidig hantering, trailerbar och även lite underhåll. Enkel att köra, du tar dig lätt från A till B. Eftersom pontonerna är som stora fendrar så ökar användandet av båten för alla i familjen, oavsett båtvana.

• Hur fungerar en ribbåt?
En ribbåt är en uppblåsbar båt med hårt skrov. RIB står för Ridgid Inflatable Boat, en hybrid mellan en konventionell båt och en gummibåt. Ribbåten är den absolut populära båttypen hos professionella användarna, såsom polis och militär. Detta på grund av att den har mycket bättre och avancerade sjöegenskaper samt det är lätt att uppnå höga farter.

• Är en ribbåt säker?
Ja, det är den. Det är en mycket säker båt för att stabiliteten är bra på grund av de stora tuberna samverkar med vågorna. Den har också hög bärighet, vilket betyder att du säkert kan lasta mycket.

• Vad är nackdelarna med en ribbåt?
Det finns inga direkta nackdelar. Det finns däremot ett antal fördomar mot ribbåtar som härrör sig från längre tillbaka. Bland annat tror man att en ribbåt sjunker om man får ett hål i tuberna, vilket är omöjligt då moderna ribbåtar har flera separat luft-kamrar vilket i sin tur ökar säkerheten. En annan fördom är att ribbåtar endast håller några år, snittlivslängden på en välskött ribbåt är ca 25 år.

• Ger ribbåt en bättre bränsleekonomi än en konventionell båt?
Ja det gör den eftersom den väger mindre än en konventionell båt och därför är mer lättdriven. Du kan oftast utrusta en ribbåt med en mindre motorstyrka än en konventionell båt men ändå upp samma prestanda. Det innebär att kostanden för inköp av motor blir lägre samt att servicekostnaden sjunker.

• Kan jag få min ribbåt tillverkad som jag vill ha den?
En Sportis-ribbåt går att konstruera enligt dina specifikationer. Det finna 23 grundmodeller att utgå ifrån. Tuberna kan fås i 8 olika strukturer och 33 olika färger, och skroven kan fås i 6 olika färger. Utöver detta kan du välja mellan ett flertal olika säten och konsoller samt layout i inredningen. Att designa båten som man vill ha den behöver inte kosta någonting extra!

• Vad är hypalon?
Hypalon är ett gummimaterial som används för att tillverka tuber i en ribbåt. Hypalon är det mest rekommenderade materialet att använda då det har bättre motståndskraft mot sol, temperaturskillnader och kemikalier samt att det är tätare så att inte luft läcker ut lika lätt.

• Varför är hypalon bättre än pvc?
Hypalon är betydligt slistarkare än PVC , och håller betydligt längre när den utsätts för direkt solljus. Tolererar bränslespill, oljespill och avgaser avsevärt bättre än PVC. Hypalon håller också luften bättre i tuberna. Även om Hypalon är ett betydligt dyrare material än PVC, så kommer du att finna att våra priser inte är högre för det. Då vi byggt båtar till den professionella marknaden under många år, har våra byggmetoder förfinats och kunskapen kring materialval ökat. Detta gör att vi kan hålla hög kvalitet och våra priser på rätt nivå.

• Går en ribbåt sönder lätt?
En ribbåt tål ganska tuffa tag och det skall mycket till för att skada tuberna. Det som främsta är orsaken är utstickande spik el dyl på gamla bryggor. Vid färd uppstår vanligtvis inga skador.

• Hur lagar jag min ribbåt?
Mindre skador och läcker är lätt att reparera själv medans större skador behöver lämnas in till en verkstad.

• Varför skall jag hyra ribbåt?
Det kan vara ett sätt att testa en ribbåt. Det är också ekonomiskt fördelaktigt då du inte behöver investera pengarna själv. Det är bekymmersfritt då du slipper allt underhåll och vinterförvaring. Det är enkelt då du bara bokar och sedan hämtar ut ribbåten. Du kanske har hyrt en sommarstuga och vill gärna ha en båt under den tiden.

• Är det dyrt att hyra ribbåt?
Det är mycket kostnadseffektivt att hyra en ribbåt då du slipper alla omkostnader vid ägandet av en båt såsom underhåll, vinterförvaring, båtplats, service av motor och kapitalbindning (inköp).

• Varför skall jag ha dämpande säten i min ribbåt?
En ribbåt möjliggör höga farter även i grov sjö, då är det viktigt att skydda sig inte minst mot ryggskador. Därför är dämpande säten ett måste som en del av säkerheten.